BBCC  
rozskočiště na
ukázky
(samozřejmě ne na celá) CD z roku:

1998
1999
2000
2001