Něco statistiky:

v roce

naše kola najela
[kilometrů]

jsme strávili společně na akcích
[člověkodnů]

1998

20 881

874

1999

30 976

1 753

2000

29 975

1 665

2001

34 913

1 626

2002

24 443

978

2003

25 633

1 222

2004

25 939

1 252

celkem

192 761

9370

(od roku 2005 statistika již není udržována)


odkaz na hlavní stránku www.BBCC.cz
BBCC - na hlavní stránku
správce stránky:  odkaz na Honza Brč
e-mail:  Brc@BBCC.cz
naposledy upraveno:
12.01.2007